Vyhľadať
Close this search box.

POZVÁNKA na výročnú schôdzu ZRUSR č. 3 a priateľské stretnutie členov a sympatizantov pri príležitosti juliánskeho Nového roka.

V piatok 19. 01. 2024 o 16.00 hod.
Slovensko-ukrajinské kultúrne a informačné centrum,
Ulica Janka Borodáča 5, Prešov

Program prvej časti:
1. Slávnostné otvorenie
2. Správa o činnosti a hospodárení SRUSR
3. Plán práce SRUSR na rok 2024.
4. Diskusia
5. Návrh uznesenia

Program druhej časti:
Privítanie nového roka

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
Nech je nadchádzajúci nový rok
Prináša šťastie na váš prah.
Nech splní vaše sny
A nech je váš život dlhý!