Vyhľadať
Close this search box.

Organizácie

Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka

Dom kultúry Ružinov - CULTUS,
Ružinovská 28,
82101 Bratislava - Ružinov,
Slovenská republika

Základná škola
a Gymnázium T. Ševčenka

Spojená škola
Sládkovičova 4,
08001 Prešov,
Slovenská republika www.gymtspo.edupage.org

PRIATELIA UKRAJINY

Duklianska 648/18,
08901 Svidník,
Slovenská republika

Rusínsko-ukrajinská iniciatíva

Múzeum ukrajinskej kultúry,
Centrálna 258,
08901 Svidník,
Slovenská republika

Zväz ukrajinskej a rusínskej mládeže na Slovensku

Bayerova 8,
08001 Prešov,
Slovenská republika

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku

Ul. Janka Borodáča 5,
08001 Prešov,
Slovenská republika

Slovensko-ukrajinský inštitút humanitných iniciatív

Sibírska 24,
08001 Prešov,
Slovenská republika

Asociácia ukrajinistov Slovenska

VVO KUJL, FF UPJŠ,
17.novembra 1,
08001 Prešov,
Slovenská republika

Slovensko-ukrajinská rozvojová asociácia

Karpatské nám. 10,
83106 Bratislava-Rača,
Slovenská republika

KARPATY KOŠICE

Pajorova 14,
04001 Košice - Staré Mesto,
Slovenská republika
www.karpaty-plast.sk/plast/sk

Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku

Pajorova 14,
04001 Košice - Staré Mesto,
Slovenská republika
www.karpaty-plast.sk/plast/sk

Združenie FEMAN

Slovensko-európska kultúrna spoločnosť
www.feman.sk/